Get a quote

Terms of service

Operator

Sharplayers s.r.o. Na líše 27, 141 00 Praha, IČ: 08097437. These general terms and conditions govern the relationship between Sharplayers and any natural or legal person ( hereinafter referred to as the “customer”) that choses to order additive manufacturing and prototyping services from the Sharplayers website “https://www.sharplayers.cz”  The parties agree that any order Sharplayers recieves through the Internet is subject to these Terms and Conditions. By placing an order throught the Sharplayers website, the customer hereby agrees with these terms and conditions. Sharplayers reserves the right to change it’s general terms and conditions at any point in time. These general terms and conditions superseed all other terms and conditions except those agreed upon by both parties.

 Characteristics of services

Sharplayers offers additive manufacturing and prototyping according to the customers’ wishes.
Products printed by Sharplayers are to be used for decoration, entertainment or prototyping. Printed products are not intended to perform mechanically intensive tasks unless the customer clearly requires mechanical stress resistance.
Sharplayers reserves the right to refuse any order that may be used in infringing the law, infringing intellectual property rights of a third party or physically or mentaly harming a third party (firearms, weapons, items representing racist ideologies etc.)  Sharplayers will evalute every order and decide if it should be rejected or accepted. If the customer thinks their order was unlawfully rejected by Sharplayers, they can file a complaint to Sharplayers and their case will be dealt with personally.

Availability of materials

 1. In the case of ordering a product that is to be made from temporarily unavailable materials that the customer has chosen, the customer will be informed of the delivery date and a suitable alternative.
 2. Pokud je materiál trvale nedostupný, Sharplayers navrhne jiný materiál. Výběr materiálu je proveden před platbou.
 3. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou společností v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.

Objednání

 1. Pro vytvoření objednávky je nutné postupovat následovně:
 • vyplňte online objednávkový formulář s detaily kontaktu
 • vyplňte specifikaci objektu
 • ověřte správnost fakturační adresy
 • proveďte platbu v souladu se stanovenými podmínkami;
 • potvrďte objednávku a zaplaťte.

 

 1. Potvrzením nabídky souhlasíte se všeobecnými podmínkami. Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky. Potvrzující e-mail pro zákazníka se všemi specifikacemi (popis předmětu, cena, datum výroby, datum doručení atd.) bude zákazníkovi zaslán z e-mailové adresy objednávky@sharplayers.cz.
 2. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky společností Sharplayers. Společnost Sharplayers zašle e-mail s potvrzením přijetí objednávky.
 3. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 15 dnů.
 4. Údaje zaznamenané a uchovávané společností Sharplayers jsou důkazem všech transakcí mezi společností Sharplayers a jejími zákazníky.

Cena a platba

 1. Všechny objednávky jsou splatné v měně vybrané zákazníkem.
 2. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena společností Sharplayers, jak je stanoveno v článku 4 těchto všeobecných podmínek.
 3. V případě dodávek mimo území EU budou celní poplatky a formality placeny zákazníkem, není-li na objednávkovém formuláři uvedeno jinak. Zákazník je zodpovědný za ověření možnosti importu produktů do země dodávky.
 4. Pro platbu jsou přijímány karty MasterCard a Visa.
 5. Platba se provádí přímo prostřednictvím zabezpečeného platebního modulu společnosti PayPal Ltd. a Stripe, Inc. Číslo bankovní karty a datum exspirace jsou zašifrovány a zasílány do PayPal Ltd. Zabezpečené služby jsou poskytovány za použití šifrovacího postupu SSL (Secure Socket Layer), přístup není umožněn Sharplayers ani žádné třetí straně.
 6. Společnost Sharplayers neudržuje informace o platebních kartách svých zákazníků.
 7. Údaje zaznamenané a uchovávané společností Sharplayers jsou důkazem objednávky a všech provedených transakcí. Údaje zaznamenané platebním systémem představují důkaz o finančních transakcích.
 8. Faktury budou odeslány na Vaši e-mailovou adresu.

Dodací podmínky

 1. Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou DPD nebo národními poštovními službami.
 2. Společnost Sharplayers se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání.
 3. Objekty budou doručeny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 4. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile se objekty ujmou.
 5. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí dopravce převzít zásilku. Zboží bude vráceno a zkontrolováno prostřednictvím platby Sharplayers.

Záruka

 1. 3D objekty vytištěné společností Sharplayers jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo prototypování. Společnost Sharplayers nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem.
 2. Společnost Sharplayers nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu.
 3. Společnost Sharplayers nemůže být zodpovědná v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné společnosti Sharplayers..
 4. Obrázky uvedené v katalogu na webové stránce „http: // www.Sharplayers.com“ nejsou smluvně závazné.
 5. Přístup zákazníka, používání a navigace na webových stránkách společnosti Sharplayers je na vlastní nebezpečí.
 6. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je společnost Sharplayers vázána vyvinout nejvyšší úsilí. Společnost Sharplayers nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.

Duševní vlastnictví

 1. Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména a loga, které se objevují na webových stránkách „https: // www.sharplayers.cz“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými společností Sharplayers a / nebo tvůrci vázánými na Sharplayers prostřednictvím konkrétní smlouvy.
 2. Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto obrázku.
 3. Zákazník se zavazuje odškodnit společnost Sharplayers za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného Sharplayers. Zákazník uděluje společnosti Sharplayers licenci pro jednorázové použití jejich obrazu pro provedení objednávky.

Řešení sporů

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem.
 2. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.
 3. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat společnost Sharplayers, aby mohla získat smírné řešení.
 4. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.

Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými společností Sharplayers, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu info@sharplayers.cz nebo na telefonním čísle +420 721 031 449

Categorised in: Uncategorized

This post was written by Max Klimeš